SPT (Specific Physical Training) Specifični fizički trening

Kako je to nedavno primjetio jedan od učesnika Streličarskog trening centra u Čula Visti, USA, otkiveno je da su tri stvari u životu neizbježne: Smrt, Porezi i SPT. Od skora ovoj skraćenici je dodato novo značenje: „Surova Tjelesna Tortura“

 

Šta je SPT?
SPT je skraćenica za „Specifični fizički trening“ koji je osmislio i razvio Trener Lee u cilju poboljšanja izdržljivosti, snage/čvrstine i razgibanosti, a koja se postiže kroz specifične mišićne vježbe za streličare, koristeći pritom streličarski opremu. Postoje četiri specifične SPT vežbe, kako je to detaljno opisano u knjizi Total Archery – Izdržljivost, Snaga/Čvrstina, Razgibanost i Struktura.

 

SPT 1 – Izdržljivost

Razvucite luk na uobičajen način ali bez strijele; zadržite u tom položaju 30 sekundi do 1 minute. Vrijeme odmora između ovakva dva povlačenja teba da bude dvostruko duži od vremena za koje zadržavate luk u punom nategu. Npr. ukoliko zadržavate 35 sec, vrijeme odmora će biti 70 sec. poslije 10 ponavljanja odmorite se 2 minute pa potom cijelu vježbu ponovite. – Trajanje 30min.

Luk morate razvlačiti na pravilan način, koristeći pravilne mišićne grupe, i uključujući Nišanjenje. U protivnom luk će se pomjerati na sve strane i vrlo brzo će vas sustići umor.

Fotografija sa leve strane prikazuje nosioca bronzane medalje sa Olimpijsih igara – Atina 2004. Tim Cuddihy-a, kako upražnjava svoj svakodnevni SPT, sa lukom približne težine 58lbs.

 

 

SPT 2 – Snaga / Čvrstina
Razvucite luk od Pripremne pozicije pa do pozicije Zadržavanja. U ovaj pokret morate uključiti i faze Prenosa i Opterećenja, kao i kod svakog drugog hica, Zadržite 3-5 sec pa vatite nazad, ali samo do faze Pripreme, potom ponovo povucite ravno nazad sve do tačke sidrenja, uz takođe uključene faze Prenosa i Opterećenja. Uradite ovo 5-12 puta u 3-5 zasebnih setova vježbi, u zavisnosti od postojeće snage. Odmor između setova vježbi je 3-5 min. Uvjerite se prilikom svakog povlačenja da postižete pravilno poravnjanje (dakle da vučete „do kraja“), kao i da sve vreme koristite pravilnu tehniku. Trajanje vježbe 30 min.

 

SPT 3 – Razgibanost
Ova vježba se izvodi sa strijelom na luku, a radi sigurnosi priđite bliže meti. Razvucite luk na ubičajen način sve do uobičajene pozicije Zadržavanja. Potom nastavite da povlačite tetivu kao da ste u fazi Ekspanzije, dakle povlačenje je kontinuirano i uobičajene brzine. Cilj je da 1-1,5 cm prevučete kliker, bez ikakve promene u stavu. Uradite 5 setova po 6 ponavljanja a odmarajte 30 sec poslije svakog ponavljanja i 2 min. poslije svakog seta.

 

SPT 4 – Stuktura
U ovoj vježbi tetivu povlačimo iza vrata, kao na snimku. Ova vježba pruža osjećaj streličaru gdje treba da mu se nalaze oba ramena i lopatice prlikom hica. Ovu vježbu treba upražnjavati uvijek kada streličar smetne sa uma poziciju ramena koju treba da zauzme. Ova vježba je takođe korisna i za zagrijavanje, posebno prije samog starta takmičenja.
Ovim SPT vježbama takmičari pristupaju sa religioznim zanosom, 5 dana u nedjelji po 1 pun sat.