Napredna tehnika gađanja

KORAK 1 — STAV

Tijelo može da se podijeli na dva dijela – gornji dio od bedara na gore i donji dio tijela od bedara na dolje. Gornji dio tijela mora da zadrži dosljedan položaj iz gađanja u gađanje i ne smije promijeniti položaj ako se mijenja udaljenost ili kad se gađa na neravnom terenu, kao što je slučaj u field ili clout streličarstvu.

Stav je temelj gađanja i stabilna platforma za gornji dio tijela. Gornji dio tijela mora da bude sposoban da mijenja orijentaciju (ugao gornjeg dijela tijela) koristeći karlicu kada se mijenjaju udaljenosti ili se gađa na neravnom terenu. Pokretanje u kukovima omogući će cijelom gornjem dijelu tijela da promijeni orijentaciju i u isto vrijeme da održi pravilan sklop, te da osigura da kičma ostane ravna cijelo vrijeme.

Stav mora biti dosljedan i udoban.

Stav treba da bude takav da nema uvrtanja tijela do dolaska tijela u pun nateg. Bilo kakvo propratno uvrtanje kukova stvara nepotrebnu tenziju, posebno u nogama, što je nepoželjno.

Idealno, pete trebaju biti pozicionirane malo šire od kukova, sa prstima okrenutim prema vani što pomaže oko balansa. Mijenjanje položaja stopala može da poremeti balans.

U punom nategu težina tijela mora biti ravnomjerno raspodijeljena na oba stopala, pri čemu 60-70% težine tijela mora biti prenesena na prednji dio stopala, a ostatak 30-40% na pete.

Kičma mora biti ravna, ako se povuče linija niz centar tijela, ova linija mora da prođe niz vrat i kičmu, kroz centar karlične kosti i ovaj položaj treba održati kroz cijeli slijed gađanja.

ZATVORENI STAV

Novi streličari obično počinju sa zatvorenim stavom. On se jednostavno uči i zahtijeva od učenika da su mu stopala, kukovi i ramena, zatvoreni prema meti. Ovaj stav omogućava da nema dodatne tenzije u mišićima nogu.

Zatvoreni stav

OTVORENI STAV

Ovo je postao najpopularniji stav kod iskusnijih streličara. Kod otvorenog stava, zadnja noga je pozicionirana iza centralne linije u pravcu mete, što otvara tijelo prema meti. Streličar mora voditi računa da ne rotira svoje kukove ka meti prilikom povlačenja, jer bi ova rotacija izazvala dodatnu tenziju u donjem dijelu tijela koja bi prouzrokovala zamor.

Ugao stava zavisi od lične sklonosti, a mora biti između 0-15 stepeni u odnosu na centralnu liniju mete (ugao je veći za neke ljude). Ugao zavisi od sklonosti streličara i nivoa udobnosti.

Ono što je važno je – da stopala i karlica moraju ostati u konstantnom položaju do završetka gađanja.

Otvoreni stav

Mnogi smatraju da otvoreni stav omogućava veću stabilnost prilikom gađanja.

Uobičajeno je da ljudi prebaciju težinu tijela na zadnje stopalo prilikom natezanja luka – ovo je posebno uobičajeno ako streličar koristi luk koji je prejak za njega ili ako koristi compound luk sa velikom dužinom natega.

Pri punom nategu ovo će rezultovati lošim sklopom, visokim prednjim ramenom i nepotrebnim i suvišnim korišćenjem mišića da bi se kontrolisalo tijelo. Ovo će takođe uticati na lakat prednje ruke i položaj šake na luku.

Gore pomenuti loš sklop tijela će za posljedicu imati zamor, koji će progresivno uticati na formu i rezultat gađanja, a na duge staze to može da vodi ka povredi.

Da bi se prevazišao ovaj problem treba razmotriti sljedeće :

  • Smanjite težinu natega, ili u slučaju compound luka, smanjite dužinu natega
  • Da prekinete sa prekomjernim prebacivanjem težine na zadnje stopalo, kod predpovlačenja prebacite 70-80% težine tijela na prednje stopalo, što će rezultovati ravnomjernom raspodjelom tijela na oba stopala pri punom nategu.

Prhvatljivo je da se tijelo nagne malo naprijed prema meti, pri čemu nikad ne bi tebalo da bude naginjanja tijela u nazad.

Koljena moraju biti potpuno ispružena- ne savijena, jer bi to rezultovalo gubitkom stabilnosti, zatezanjem mišića zadnje lože, ali ne treba “zaključati” noge – nepotrebno korištenje mišića izaziva zamor.

Stanite pravo i opušteno, ali ne pokušavajte da stojite ravnih leđa. Kičma ima prirodnu krivinu i ovo bi trebalo održat tokom polačenja.

OBUĆA I USLOVI NA TERENU

Uvijek nosite obuću sa petama jer će to pomoći u prenošenju težine tijela prema prednjem dijelu stopala. Obuća treba da ima čvrste i ravne đonove i idealno – podršku za zglob, npr. radne čizme ili za hiking. Patike za džoging se ne preporučuju jer imaju niske pete, i mekane i savitljive đonove.

Uvijek provjerite konfiguraciju terena i uvijek stanite na ravno tlo, jer neravan teren može da promjeni stav – raspored težine i položaj gornjeg dijela tijela.

KORAK 2 — ŠAKA POVLAČENJA
ODAPINJANJE SA PRSTIMA

Napravite duboku kuku sa prstima odapinjanja ( kažiprstom, srednjim prstom i prstenjakom) – idealno, pri punom nategu tetva treba biti u prvim zglobovima, ili malo iza njih. Pošto je srednji prst obično duži od druga dva, tetiva treba da se postavi dublje u njegovu pozadinu. Kada formiraju kuku, vrhovi prstiju moraju da budu usmjereni prema streličaru.

Zadržite šaku opuštenom, i zglobove šake ravnim, jer u protivnom možete izazvati nepotrebnu tenziju mišića.

Odapinjanje prstima

Pošto se izvrši tenzija na tetivu ona će se upresti prema naprijed, postavljajući se u – ili malo iza prvih zglobova prstiju. Isto tako uvjerite se da su vam zglob šake i podlaktica ravni i da postoji ravna linija od lakta do prstiju.

Odapinjanje prstima

Izbjegnite postavljanje tetive na vrhove prstiju, jer će ovo izazvati žuljeve i crvenilo na njima. Vrhovi prstiju su veoma osjetljivi i dizajnirani za dodir. Mozak može osjetiti bilo koji dodir ili pritisak na vrhove prstiju, što može voditi preduhitrenom odapinjanjanju.

Idealno, srednji prst treba preuzeti 50% ukupnog pritiska tetive, kažiprst 30-40% i prstenjak 10-20%.

Šta uraditi sa malim prstom i palcem? U prošlosti je bilo uobičajno da se dodiruju vrhovi palca i malog prsta. Da bi se ovo uradilo stvara se dosta tenzije u šaci i zglobu.

Idealno, mali prst treba biti opušten i malo savijen kao i prsti odapinjanja. Palac treba biti pozicioniran ravno i pored kažiprsta, i korišten za sidrenje ispod vilice. Postavljeni na ovakav način, palac i mali prst su opušteni i ne stvaraju tenziju u šaci i zglobu.

KORAK 3 – PREDNJA ŠAKA, PREDNJA RUKA I PREDPOVLAČENJE
PREDNJA ŠAKA

Šaka se postavlja na hvat luka tako da je pritisak duž mišića palca (Thenar Eminence).

Idealno svi prsti moraju biti opušteni, lagano savijeni u prirodnom položaju ( ne presavijeni oko gripa).

Ispruženi prsti povećavaju tenziju u šaci i povećavaju impuls da se hvata luk nakon odapinjanja. Prednja šaka mora biti postavljena neposredno iznad centralne linije luka. Postavite šaku na hvat luka tako da je tačka pritiska šake visoko u najdubljem dijelu gripa (pivot point).

Prednja šaka

Idealno pri punom povlačenju šaka treba biti postavljana tako, da su čukljevi prstiju pod uglom od 40 stepeni u odnosu na kažiprst i da su postavljeni više od palca. Slika A.

Prednja šaka

Radius i ulna treba da budu ravni – ovo stavlja u liniju lakat i rame i iziskuje minimalnu upotrebu mišića. Pošto je podlaktica ravna, rotirana u pravcu od tetive, ovo daje tetivi dovoljno prostora. Slika A.

Kad bi hvat bio ravan i ne nagnut na desno ( kod dešnjaka), ili kad ruka ne bi bila postavljena korektno (što je uobičajen problem), prednja ruka bi bila prisiljena da bude u neprirodnom položaju, sa palcem višim od kažiprsta. Uobičajeno je vidjeti streličare kako stavljaju material oko gripa, ne razumjevajući zašto to u stvari rade, samo slijedeći popularni trend. Ovo bi prisililo prednju prednju ruku da dođe u vertikalan položaj što bi rezultovalo suvišnom upotrebom mišića. Palac bi bio pod suvišnom tenzijom, stvarajući obrtni momenat luka na odapinjanje, što bi rezultovalo smanjenim prostorom za strijelu nakon odapinjanja.

Drugi rezultujući efekt bi bio loše centriranje kostiju ruke. Kosti podlaktice (radius i ulna) bile bi uvijene, prouzrokujući tako da lakat ne bude centriran, što bi opet zahtjevalo upotrebu mišića za kontrolu lakta. Slika B.

Rameni zglob takođe ne bi bio centriran, jer bi kost nadlaktice (humerus), bila gurana ka vani, što bi opet prouzrokovalo nepotrebnu upotrebu mišića da se kontroliše rame. Lakat bi bio rotiran prema van u putanju strijele, što bi joj smanjilo slobodan prostor.

PRIPREMNA POZICIJA

Pošto se prsti pozicioniraju na tetivu a prednja šaka na luk, napravi se lagana tenzija na tetivu. Nakon toga počinje fokusiranje i pripremno opuštanje za predstojeće gađanje. Ovo je poznato kao pripremna pozicija.

Treba stati sa uspravljenom glavom direktno iznad kičme. Glava se okrene sa pogledom ka meti, sa spuštenim grudima i ramenima u pripremi za povlačenje.

Pripremna pozicija

POLOŽAJ PREDNJE RUKE I RAMENA U PREDPOVLAČENJU

Podignite prednju ruku i ruku povlačenja zajedno iznad nivoa ramena, idealno oko nivoa očiju. Ovo spušta prednje rame u prirodan položaj. Udahnite duboko dok podižete luk u poziciju predpovlačenja. Ruka povlačenja treba da bude opuštena, sa zglobom šake i podlaktice u ravnoj liniji sa strijelom. Prednja ruka treba da bude ravna i usmjerena ka meti. Vi takođe možete prebaciti 60-70% težine tijela na prednje stopalo – ovo omogućava da prebacite težinu tijela ravnomjerno na oba stopala u procesu povlačenja.

Pložaj prednje ruke i ramena

Vrlo je važno da lakat prednje ruke bude ravan i da nije rotiran u pravcu putanje strijele. Položaji prednje šake, ramena i lakta su povezani. Položaj prednje šake direktno utiče na položaj lakta.

Položaj lakta

Streličar sa dobro postavljenom prednjom rukom i rotiranim laktom

Položaj lakta

Loše postavljena prednja ruka i lakat

KORAK 4 – POVLAČENJE LUKA
PREDNJE RAME

Važno je da prednje rame ostane nisko tokom povlačenja, a da prednja ruka bude ispružena ka meti.

POVLAČENJE

Da bi se iskoristili zakoni biomehanike i da bi se osigurala minimalna upotreba mišića za povlačenje i držanje luka, prednja ruka i šaka povlačenja trebaju se podići u visinu usta, nosa, ili očiju, u fazi predpovlačenja. Ovom pozicijom se spuštaju ramena u korektan položaj, sa ključnom kosti koja se spušta na rebra. Ovako se ostatak tijela postavlja u optimalan položaj za povlačenje i proces gađanja. Povlačenje se postiže – vučom tetive u nazad i rotiranjem ramena kružno – u nazad, u poziciju sidrenja, dok se u isto vrijeme osigurava da prednje rame ostane nisko, a prednja ruka ispružena – naprijed, prema meti.

Povlačenje se mora završiti sa – prednjom šakom, šakom vučenja, strijelom i laktom zadnje ruke u liniji jedno iza drugog. Važno je da se tokom procesa povlačenja, dok se zadnja ruka pomjera ka poziciji sidrenja, prednje rame drži nisko, sa prednjom rukom ispruženom ka meti kroz pivot tačku luka.

Tetivu treba povući, nazad do glave, i nikad ne treba pomjerati glavu ka tetivi. Nakon početka povlačenja najveći dio posla se mora obaviti upotrebom mišića ramena i leđa, sa malo tenzije koja ostaje u bicepsu i podlaktici.

Povlačenje treba da bude što je moguće više duž prave linije, vučenjem u nazad blizu prednjeg ramena, završavajući sa prednjom šakom, strijelom, i laktom zadnje ruke u liniji jedan iza drugog.

Povlačenje

Neispravna tehnika povlačenja

Kao što je pomenuto ranije, da bi se postigla tačna biomehanička tehnika, pred povlačenje treba započeti iznad visine ramena – poželjno sa prednjom i zadnjom šakom u visini očiju. Ali uobičajno je da se započne proces povlačenja u visini ramena kao što je na dijagramu, ili ispod visine ramena kao što je prikazano na dijagramu 2. Obje tehnike zahtijevaju suvišnu upotrebu mišića pri povlačenju i držanju luka, a najčešće biceps i triceps zadnje ruke. Ovi se mišići ne mogu opustiti pri punom povlačenju što sprečava da zadnji lakat dođe u poravnanje.

Takođe, kako streličar povlači luk, prednje rame se podiže. Rame ne može biti spušteno jer je pod suvišnim pritiskom nakon povlačenja. Obje ove tehnike stvaraju prevelike sile na zglobove, prouzrokujući zamor i dugotrajne povrede.

Neispravna tehnika povlačenja

Posmatranjem dijagrama 1 i 2 odozgo (što je prikazano na dijagramu 3 i 4), da bi se postiglo povlačenje zadnja ruka mora da obavi sav posao, budući da je prisiljena da rotira izvan poravnanja. Kao što je pomenuto ranije, ovo zahtijeva upotrebu bicepsa i tricepsa zadnje ruke. Razmak između zgloba prednjeg ramena i strijele je prevelik, i pošto su prednja ruka i rame pod pritiskom, prednje rame ne može da se pomjeri u pravcu strijele. Pri punom nategu ramena nisu poravnata sa linijom sile, koja treba da bude usmjerena sa desne strane luka (za dešnjake), ovo stvara suvišnu silu na ramena, prouzrokuje zamor i dugotrajne povrede.

Neispravna tehnika povlačenja

ROTACIJA ZADNJEG RAMENA

Važno je da strijelac razumije i razvije proces u kome se ne koriste biceps i triceps zadnje ruke za povlačenje tetive, već da vuče rotiranjem zadnjeg ramena, što obezbjeđuje da su mišići zadnje ruke potpuno opušteni kroz cijeli proces povlačenja, držanja i odapinjanja.

Nikad nemojte stati i ponovo započeti proces vučenja. Konstantno povlačite tetivu tokom cijelog procesa vučenja, držanja i odapinjanja. Ako se prave zastoji to će zahtjevati upotrebu drugih mišića da bi se nastavio proces vučenja, da bi se prošlo kroz kliker i odapela strijela.

Rotacija zadnjeg ramena

Prednje rame treba gurnuti prema strijeli, nikad ne rotirati prema strijeli.

PREDNJA RUKA

Mi ne možemo imati zglobove ramena i lakta u liniji sile (crvena linija), ako bi imali, tetiva bi klizila niz srednji dio naše ruke. Pošto ne možamo da imamo zglobove lakta i ramena u liniji sile trebamo koristiti mišiće, a ako koristimo mišiće, moramo koristiti što manji broj. Mi to radimo tako što gurnemo rame prednje ruke unutra – u pravcu strijele, sve dotle dokle može da ide. Ali budite pažljivi oko jedne greške koji mnogi prave – da uvrću rame prema strijeli. Ovo nikad ne radite. Rame mora da se gurne prema strijeli. Uvrtanje ruke zahtjeva upotrebu jednog broja mišića što će izazvati zamor. Moraju se koristiti manji rameni mišići, da bi se uvrtalo rame što može uzrokovati dugotrajnu povredu. Najuobičajnija je povreda mišića ramena (rotator cuff) koja je veoma bolna i dugo se liječi.

PREDNJA RUKA

Rame vrlo pokretljivo, pa ga je zbog toga jednostavno gurnuti prema strijeli, ali zavisno od oblika tijela može se sa podlakticom i tetivom izaći iz prostora putanje strijele. Zato naučite koliko možete da ubacite rame, a da i dalje održite dovoljno prostora između prednje ruke i tetive. Ako osoba ovo savlada prirodna reakcija za zadnje rame je da se pomjeri unazad u pravcu od tijela, što onda daje pravu liniju između zglobova oba ramena, lakta prednje ruke, i zgloba prednje šake (plava liija), i zahtjeva minimalnu upotrebu mišića. Ako povučemo liniju između zglobova ramena ona će biti usmjerene u desnu strenu mete (za dešnjake).

PREDNJA RUKA

KORAK 5 – PORAVNANJE I SIDRENJE
U PUNOM NATEGU

Zglob lakta zadnje ruke treba biti u liniji sa nokom strijele i pivot tačkom luka.

Izvrsno poravnanje

Izvrsno poravnanje

Pozadina zadnje šake mora biti ravna, tri prsta u kontaktu sa tetivom, prednje rame spušteno, prednja ruka ravna sa laktom rotiranim u pravcu od tetive i ispružena kroz pivot tačku ka meti.

Loše poravnanje

Loše poravnanje

STAV

Stanite uspravno, sa težinom ravnomjerno raspoređennom na oba stopala, prihvatljivo je ako ima više pritiska na prednjem stopalu nego na zadnjem, ali nikad obratno. Kičma mora da bude prava a glava direktno iznad kičme.

POGLED OD POZADI

Stanite uspravno sa pravom kičmom, treba biti 60-70% težine tijela raspoređeno naprijed – na prednji dio stopala i 30-40% na petama.

Uobičajeno je za streličare da imaju tehniku gađanja koja prenosi najveći dio tijela na pete. Ovo će prouzrokovati da donji dio leđa bude savijen unazad, uzrokujući “ šuplja leđa” i pomjeranje centra ravnoteže iza streličara. Idealno, centar ravnoteže mora biti ispod kičme streličara – prema naprijed. Ukoliko ne radite ovo, na duge staze ovo može da izazove povrede i uticati na napredak streličara.

položaj

Ispravan položaj je prva slika gore.

Ovo se takođe zove “Chest down” tehnika. Ovo je odlična tehnika i ne pomaže samo kod stava već i kod:

  • Dovođenja prednjeg ramena bliže strijeli u punom nategu
  • Dovođenja zadnje šake u vertikalniji položaj bez potrebe da se vrši bilo kakva rotacija podlaktice i šake
  • Dovođenja zadnjeg lakte u poravnanje sa zadnjom šakom i lukom.

“Ches down” tehnika koristi abdomonalne mišiće da se povuku grudi – dolje prema kukovima. Ovo ne treba da se pomiješa sa povlačenjem stomaka, ovo prije treba da bude stiskanje trbušnih mišića. Ova tehnika takođe služi da se ispravi donji dio kičme. Nikad se ne savijajte naprijed u struku, misleći da radite “ Chest down” tehniku.

Donji dio kičme treba biti prav, ovo ne treba pomiješati sa uspravljenim stajanjem. Kičma ima prirodnu krivinu jer dolazi iz gornjeg dijela u struk, nakon čega se spaja sa kukovima. Ova prirodna krivina treba da se održi kroz sve faze gađanja.

položaj

Svi ključni zglobovi u tijelu su u liniji, eliminišući nepotrebnu upotrebu mišića. Idealno, zadnji lakat treba biti u liniji sa strijelom i pivot tačkom na luku, dok rameni zglobovi, zadnji lakat i zglob šake takođe formiraju jednu liniju. Ako ovo nije slučaj, to će prouzrokovati suvišan mišićni napor da se drži luk u punom nategu i izazvaće umor.

položaj

SIDRENJE

Je termin koji se koristi da opiše položaj u kome zadnja šaka pravi kontakt sa licem. Dosljedna tačka sidrenja je vrlo važna jer sidrenje igra ulogu zadnjeg nišana. Najbolji položaj sidrenja imamo u slučaju kada – kažiprst zadnje šake pravi čvrst i pun kontakt ispod vilice od drugog zgloba, pa naprijed do dlana šake.

Tetiva onda pravi čvrst kontakt sa bradom i lagano dodiruje vrh nosa. Ovo daje dobar položaj sidrenja i omogućava strijeli da se pomjeri unaprijed od lica, bez popratnog kontakta sa licem, koji se kreira prirodnim savijanjem strijele nakon odapinjanja.

Ukoliko se koristi položaj sidrenja duž strane lica, iako je popularan metod postizanja poravnjanja zadnjeg lakta, to može izazvati suvišan kontakt tetive i lica, što može izazvati probleme kod slobodnog kretnja strijele i podešavanja.

Sidrenje sa prednje strane lica je preporučljivo, da se eliminiše bilo kakav rizik, kontakta lice – tetiva po odapinjanju.

Sidrenje

Dobar položaj sidrenja treba da vam da tri tačke kontakta, da bi se održalo dosljedno sidrenje iz gađanja u gađanje.

Postoji prirodna tendencija zadnje šake da se rotira u pravcu od tijela dok se vuče tetiva. Rezultat ovoga je:

  • Nedosljedan pritisak na prste, posebno na najdonji (prstenjak)
  • Povećana tenzija u zglobu šake, podlaktici i ramenima, što može da prouzrokuje dugotrajnu povredu.
  • Uvrtanje tetive – što utiče na način kako strijela napušta luk.

Idealno je da šaka bude u što vertikalnijem položaju u punom nategu, jer ovo omogućava ravnomjeran pritisak na prstima, opušten zglob šake i podlakticu i ne prouzrokuje popratno ometanje tetive po odapinjanju. Nikad ne pokušavajte da silom dovedete šaku u vertikalan položaj kad je pod opterećenjem – ovo će povećati tenziju, na već napregnute mišiće.

loš kontakt sa tetivom

Rotiran zglob i loš kontakt sa tetivom

Lagano rotirajući zadnju šaku, unutra – prema tijelu u fazi predpovlačenja i počinjanja povlačenja, pomoći će da se šaka prirodno rotira do tačke sidrenja. Kada se postigne pun nateg, šaka će biti u vertikalnom položaju bez dodatne tenzije na mišiće.

PORAVNANJE TETIVE (ZA RECURVE LUKOVE)

Konzistentno poravnanje tetive mora biti praktikovano tokom nišanjenja. Ovo poravnanje je odnos između – zamagljene slike tetive i luka ili nišanskog pina. Može se tetiva poravnati sa riser-om (drškom luka) – već kako osjećate da vam odgovara. Takođe se može promjeniti ugao glave, mjenjajući poravnanje tetive. Bilo koja promjena u poravnanju tetive pokazaće se kao desni ili lijevi pomak strijele u meti. Ako je sve tačno i dosljedno, tj. ako je sidrenje i poravnanje strijele postignuto, može se postaviti linija nišanjenja.

VARIJACIJE U PORAVNANJU TETIVE

VARIJACIJE U PORAVNANJU TETIVE

KORAK 6 – ZADRŽAVANJE, NIŠANJENJE, EKSPANZIJA I ODAPINJANJE

Predhodno je pomenuto da se povlačenje ne postiže korišćenjem bicepsa i tricepsa prednje ruke, već rotiranjem zadnjeg ramena, što obezbjeđuje da su mišići prednje ruke opušteni kroz cijeli proces gađanja.

Važno je da strijelac nikad ne zastane i ponovo nastavi proces vučenja, već da to bude neprekidan proces. Ako se zaustavi proces povlačenja to će zahtjevati upotrebu mišića da bi strijela prošla kroz kliker i da bi se izvršilo gađanje.

Ako se koristi pravilan proces povlaćenja strijelčevo tijelo se suprostavlja prirodnim silama koje bi prouzrokovale da ispravna tehnika ne uspije (tj. zadnja ruka uvijek teži da bude povučena naprijed, a prednja ruka nazad ka tijelu streličara). Koraci držanja i ekspanzije bili bi kao gađanje puškom u poređenju sa gađanjem pištoljem. Kod ispravnog poravnanja – kod koga su zadnji lakat, strijela i prednja šaka jedinstvena cjelina i potpuno u liniji, mi pokušavamo da imitiramo pušku sa dugom cijevi koristeći skeletnu konstrukciju tijela.

NIŠANJENJE I EKSPANZIJA

Proces nišanjenja počinje pošto se postigne pun nateg i zadržavanje i pošto je započeta faza ekspanzije. Ako proces nišanjenja započne prerano, onda se streličar više fokusira na rezultat nego na održavanja dosljedne tehnike. Vi se morate usmjeriti na veoma uzak fokus i sva pažnja mora biti usmjerena na nišanjenje. Nišanjenje morate izvesti koristeći podsvijest i morate ostati opušteni dozvoljavajući pinu nišana da lebdi na meti, bez tenzije i straha. Nikad ne smijete prisiljavati sebe da održite nišanski pin mirnim. Ovo je znak prekomjernog nišanjenja. Vaš fokus tokom nišanjenja mora da bude na zlatnom krugu. Ako je pin na nišanu vaša centralna tačka fokusa, ovo će stvoriti velike probleme i postoji tendencija da pokušavate da održavate pin što mirnijim, a to vodi ka prekomjernom nišanjenju. Održavanje pina mirnim nije neophodno i u svim slučajevima će povećati stres i tenziju u streličarevom tijelu. Gotovo je i nemoguće održati pin mirnim, jer će uvjek biti kretanja izazvanih disanjem ili otkucajima srca. Vremenom sa vježbom i samopouzdanjem kretanje pina će se smanjiti na minimum.

ODAPINJANJE

Odapinjanje treba da bude nastavak procesa povlačenja i nikad ne smije biti tretirano kao poseban korak u procesu gađanja. Streličar mora razviti tehniku odapinjanja u kojoj se odapinje dok se još zadržava fokus na nišanjenje. Uobičajeno je da osoba nišani i kada je spremna pomjeri cijeli fokus na odapinjanje. Kada se ovo dogodi onda oni kada odapinju više ne nišane. Fokus na nišanjenje ne smije se promjeniti tokom odapinjanja.

Za recurve streličare odapinjanje se postiže opuštanjem mišića u zadnjoj ruci, ovo opušta prste vučenja dozvoljavajuć težini luka da povuče tetivu sa prstiju. Rezultat ovog je da se zadnja šaka pomjeri malo u nazad. Prilikom odapinjanja morate težiti da šaka odapinjanja ostane blizu lica.

Odapinjanje

Idealno, tokom odapinjanja luk treba da se pokrene u naprijed, bez ometanja ili zaokretanja luka sa jedne na drugu stranu u gripu. Prednja šaka mora ostati opuštena tokom odapinjanja i savjetuje se korišćenje slinga (bilo koje vrste).

Prednja šaka

KORAK 7 / ZAVRŠNI POKRET

Završni pokret se događa pošto strijela napusti luk i dok putuje ka meti. To je idealno vrijeme da se analizira izvršeno gađanje pošto krajni položaj luka i prednje ruke obezbjeđuje neposrednu informaciju u vezi sa pravilnošću gađanja. Fokus se mora održati na meti dok strijela ne pogodi u nju. Idealno, luk bi trebao da se pomjeri naprijed u šaci kao prirodna reakcija gađanja, sa zadnjom rukom i lukom koji se pomjeraju u lijevo (za dešnjake). Ako se ne pomjere na ovaj način ovo ukazuje da nije korištena biomehanička tehnika i da je gađanje bilo kontrolisano prekomjernom upotrebom mišića.

Završni pokret

Postoji jedno staro vjerovanje da prednja šaka mora ostati gore, usmjerena ka meti dok strijela ne pogodi metu. Ovo zahtijeva da streličar razmišlja o pomenutom procesu i da koristi mišiće da bi ga postigao, što je suprotno principima biomehanike i opuštenog tečnog gađanja. Poslije odapinjanja zadnja šaka mora ostati blizu lica u liniji kada je strijela odapeta. Ovaj položaj se zadržava dok strijela ne pogodi metu.

 

Copyright Archery Australia September 2007
Written and images by Jim Larven
Technical information and Research by James Park and Jim Larven
Reference material – Archery Australia Shooting Technique – Biomechanics
Archery Australia Introduction to Archery
Archery Anatomy by Ray Axford

Advanced Shooting Technique Version 4, November 2007,  Page 45
Copyright: Archery Australia November 2007

Preveo na srpski: Đorđe Matković
Tekst obradio: Jefto Jovica Bjelica